SOLOISTS OF THE CHORUS

I Sopranos
Natalya Andreyeva
Yulia Antonova
Rada Baklunova
Valentina Chumachenko
Angelina Dashkovskaya
Irina Haustova
Yekaterina Isaeva
Yekaterina Ivanova
Margarita Ivanova
Elena Kapusto
Marina Kirushina
Oxana Kurbanovskaya
Elena Lukonina
Yevgenia Molodchinina
Marina Nigamatulina
Natalia Orlova
Svetlana Petukhova
Sofia Sayadian
Margarita Silenok
Daria Semenkova
Olga Shakhanova
Elena Shmyglevskaya
Nadezhda Selyugina
Lyudmila Stepanova
Elena Tarasova
Anastasia Taratynova
Alexandra Vasileva
II Sopranos
Alina Arzamastseva
Larisa Borisova
Olga Dymshakova
Anna Galichina
Maria Galuzina
Elena Gorelova
Zalina Gudiyeva
Vera Dementieva
Maria Javronyk
Anastasia Lelekova
Maria Livanskaya
Olga Lonshakova
Vera Pabuzina
Alla Papushina
Daria Smirnova
Tamara Stashevskaya
Svetlana Stavrova
Irina Shendevitskaya
Viktoria Utekhina

I Altos
Yevgenia Bakanova
Svetlana Belousova
Anna Borisova
Tatiana Gomankova
Arina Ignatieva
Natalya Inkova
Yulia Khazanova
Yulia Khramtsova
Alyona Lobanova
Anna Makeeva
Viktoria Menkova
Maria Panfilova
Elena Petrenko
Lyudmila Pushkareva
Olga Semenova
Galina Stepanova
Diana Styazhkina
Maria Shuklina
Elena Tilkeridi
Maria Uvarova

II Altos
Inna Alexeyeva
Antonina Davidova
Lyudmila Ivanova
Elena Jarkova
Natalya Kedrova
Alla Kirichenko
Nadezhda Khadzheva
Bairta Kudinova
Natalya Kurlovich
Natalya Popova
Galina Smirnova
Yekaterina Sobolkina
Yekaterina Vorobyova
Olga Yemelianova
Valeria Yermachenkova
Oxana Zagrebelnaya

I Tenors
Alexei Burtsev
Alexander Goroshkov
Nikita Gribanov
Alexei Dmitruk
Nikolai Irvi
Sergei Kozlov
Roman Malakanov
Andrei Molodchinin
Ilya Popov
Yuri Porokhnia
Yegor Semenkov
Vitaly Shein
Valery Sobanov
Mikhail Sludkin
Semyon Vershinin
Alexei Velikanov
Sergei Vinogradsky

II Tenors
Yuri Andrushko
Dmitry Antonov
Grigory Bykov
Roman Gibatov
Vladimir Fyodorov
Vladimir Knyazev
Andrei Leibov
Sergei Melenevsky
Yuri Orlov
Viktor Ohrema
Аlexander Razumov
Аlexander Shashkin
Denis Scherbin
Igor Silakov
Daniil Vasiliev
Sergei Yukhmanov

I Basses
Alexei Baranov
Pavel Bondarenko
Alexander Gorev
Konstantin Izotov
Pavel Koroteev
Alexei Krotov
Nikolai Kruk
Dmitry Kusov
Ilya Mazurov
Ilya Makarov
Sergei Matveyev
Mikhail Mozol
Oleg Panchenko
Yuri Peresypkin
Alexander Peretyatko
Vagan Sargsian
Ivan Savelchenko
Yevgeny Ursul
Fyodor Uvarov
Andrei Vasin
Sergei Javushkin

II Basses
Gennady Anikin
Mikhail Baranov
Igor Falmonov
Alexander Gerasimov
Dmitry Gessko
Maksim Isaev
Yevgeny Kocheregin
Mikhail Kornblit
Pyotr Kuznetsov
Edward Matveyev
Alexander Maximenkov
Vladimir Nefyodov
Oleg Mitsura
Yegor Pavlov
Mikhail Pushkarev
Pavel Raevsky
Maxim Rannev
Dmitry Rusakov
Sergei Simakov
Artem Velichko
Any use or copying of site materials, design elements or layout is forbidden without the permission of the rightholder.
user_nameExit