St Petersburg, Mariinsky Theatre

Ninella Kurgapkina artistic soirée


Ulyana Lopatkina, Zhanna Ayupova, Irma Nioradze, Elena Bazhenova, Elvira Tarasova, Yevgenia Obraztsova, Elena Sheshina, Alexandra Iosifidi, Tatiana Tkachenko, Danila Korsuntsev, Andrei Ivanov, Ivan Kozlov, Igor Kolb, Vladimir Shklyarov, Islom Baimuradov, Ruben Bobovnikov, Maxim Zyuzin, Yevgeny Ivanchenko, Ilya Kuznetsov, Dmitry Pykhachov, Andrei Yakovlev (2nd)

 

Age category 6+

Any use or copying of site materials, design elements or layout is forbidden without the permission of the rightholder.
user_nameExit