SOLOISTS OF THE CHORUS

I Sopranos
Natalya Andreyeva
Yulia Antonova
Rada Baklunova
Valentina Chumachenko
Angelina Dashkovskaya
Yekaterina Evdokimova
Irina Haustova
Yekaterina Ivanova
Margarita Ivanova
Marina Kirushina
Oxana Kurbanovskaya
Olga Kuznetsova
Elena Lukonina
Elena Matorina
Marina Nigamatulina
Natalia Orlova
Anastasia Perminova
Svetlana Petukhova
Evgenia Pushkareva
Sofia Sayadian
Nadezhda Selyugina
Lyudmila Stepanova
Nadezhda Stepanova
Daria Stupneva
Olga Shakhanova
Elena Shmyglevskaya
Elena Tarasova
Alexandra Vasileva
II Sopranos
Alina Arzamastseva
Larisa Borisova
Olga Dymshakova
Anna Galichina
Maria Galuzina
Elena Gorelova
Zalina Gudiyeva
Maria Javronyk
Anastasia Lelekova
Maria Livanskaya
Olga Lonshakova
Vera Pabuzina
Alla Papushina
Tamara Stashevskaya
Svetlana Stavrova
Irina Shendevitskaya
Natalya Shubina
Viktoria Utekhina

I Altos
Yevgenia Bakanova
Svetlana Belousova
Anna Borisova
Tatiana Gomankova
Natalya Inkova
Nadezhda Khadzheva
Yulia Khazanova
Yulia Khramtsova
Alyona Lobanova
Anna Makeeva
Viktoria Menkova
Maria Panfilova
Elena Petrenko
Lyudmila Pushkareva
Olga Semenova
Galina Stepanova
Diana Styazhkina
Maria Shuklina
Elena Tilkeridi
Maria Uvarova

II Altos
Inna Alexeyeva
Antonina Davidova
Lyudmila Ivanova
Elena Jarkova
Natalya Kedrova
Alla Kirichenko
Bairta Kudinova
Natalya Kurlovich
Natalya Popova
Irina Pozdnyakova
Galina Smirnova
Yekaterina Vorobyova
Olga Yemelianova
Valeria Yermachenkova
Oxana Zagrebelnaya

I Tenors
Alexei Burtsev
Alexander Goroshkov
Nikita Gribanov
Alexei Dmitruk
Nikolai Irvi
Sergei Kozlov
Roman Malakanov
Alexander Martynov
Andrei Molodchinin
Ilya Popov
Yegor Semenkov
Vitaly Shein
Valery Sobanov
Mikhail Sludkin
Semyon Vershinin
Alexei Velikanov
Sergei Vinogradsky

II Tenors
Yuri Andrushko
Dmitry Antonov
Roman Gibatov
Vladimir Fyodorov
Vladimir Knyazev
Andrei Leibov
Sergei Melenevsky
Yuri Orlov
Viktor Ohrema
Аlexander Razumov
Аlexander Shashkin
Igor Silakov
Daniil Vasiliev
Sergei Yukhmanov

I Basses
Alexei Baranov
Pavel Bondarenko
Alexander Gorev
Konstantin Izotov
Pavel Koroteev
Nikolai Kruk
Dmitry Kusov
Ilya Mazurov
Ilya Makarov
Sergei Matveyev
Mikhail Mozol
Oleg Panchenko
Yuri Peresypkin
Alexander Peretyatko
Vagan Sargsian
Ivan Savelchenko
Yevgeny Ursul
Fyodor Uvarov
Andrei Vasin
Sergei Javushkin

II Basses
Gennady Anikin
Mikhail Baranov
Igor Falmonov
Alexander Gerasimov
Dmitry Gessko
Maksim Isaev
Yevgeny Kocheregin
Mikhail Kornblit
Pyotr Kuznetsov
Edward Matveyev
Alexander Maximenkov
Vladimir Nefyodov
Oleg Mitsura
Yegor Pavlov
Mikhail Pushkarev
Pavel Raevsky
Maxim Rannev
Sergei Simakov
Artem Velichko
user_nameExit