EXTRAS DEPARTMENT

Zinaida Alexeyeva
Elena Bobylyova
Olga Bugaeva
Tatiana Gruzdeva
Valeria Karpina
Larisa Kit
Natalia Novikova
Natalia Sevastyanova
Anastasia Sokolova
Tatiana Veselova
Galina Yablonskaya

 

Sergei Bogomolov
Gennady Borchenko
Yury Fedotov
Vladimir Ivantsov
Alexei Kopiev-Nikolaev
Andrei Kornilov
Valentin Kreisman
Anatoly Kurchin
Sergei Lyakhov
Yevgeny Lyadov
Vladimir Manuilov
Artur Martirosian
Alexander Matveyev
Igor Morozov
Yaroslav Nikiforov
Gennady Nikolaev
Grigory Shilov
Vladimir Silakov
Yan Smirnov
Alexei Soloviev
Yuri Soloviev
Pyotr Stasyunas
Andrei Tikhonov
Anton Trifonov
Igor Ushakov
Grigory Voilenko
Alexander Yefremov
user_nameExit